پک آموزش بک ترک برای هکینگ آماده کردیم .

این مجموعه شامل هک شبکه / کرک / هک سایت و ... می باشد . زبان این مجموعه انگلیسی می باشد . در هر مرحله شما با تعقیب کردن مراحل ، ابزار مورد نظر رو یاد می گیرید .

این محصول ارزنده با حجم 8 گیگ در 2 دی وی دی عرضه می شود . قیمت این محصول به همراه ارسال پستی به سراسر ایران فقط 8 هزار تومان می باشد .
دوستانی که خود سیستم عامل بک ترک رو هم ندارند نسخه 5 این سیستم عامل بهمراه پک آموزشش 10 هزار تومان می باشد .

با ما تماس بگیرید :

r39a6666
mirage0411<at>gmail<dot>com
09359615071

لیست فایلهای مربوطه :

    Backtrack DVD Tutorials
        1.jpeg 0 Mb
        Defcon17Badge.avi 11 Mb
        Demolition.avi 287 Mb
        Ep. 10 - Hacking Basics - MD5.avi 33 Mb
        Ep. 11 - Website Hacking - SQL Injection.flv 159 Mb
        Ep. 12 - Hacking Basics - Backtrack.flv 133 Mb
        Ep. 13 - Website Hacking - XSS.flv 220 Mb
        Ep. 14 - Staying Secure - SSH.flv 52 Mb
        Ep. 15 - Modding - Xbox Softmod.flv 162 Mb
        Ep. 16 - Wireless Hacking - Cracking WPA.flv 102 Mb
        Ep. 17 - Triple Boot.flv 159 Mb
        Ep. 18 - Local Password Cracking.flv 138 Mb
        Ep. 19 - Lockpicking Basics.flv 49 Mb
        Ep. 20 - Ettercap.avi 317 Mb
        Ep. 21 - Xss Tunnel.avi 133 Mb
        Ep. 22 - Playstation 2 Softmod.avi 269 Mb
        Ep. 23 - Cracking WEP Update.avi 112 Mb
        Ep. 24 - Bypass Hotspot's Access Controls.avi 195 Mb
        Ep. 24 - Bypass Hotspot's Access Controls_2.avi 195 Mb
        Ep. 3 - Wireless Hacking - DeAuth.avi 18 Mb
        Ep. 5 - Lockpicking - Bump Key.avi 42 Mb
        Ep. 6 - Phone Phreaking - Beige Box.avi 73 Mb
        Ep. 7 - Phone Phreaking - Sniffing VOIP.avi 21 Mb
        Ep. 8 - Lock Picking - DIY Padlock Shims.avi 37 Mb
        Ep. 9 - Lock Picking - Mult-Disc Combo Locks.avi 58 Mb
        IEFD Ep. 2 - Wireless Hacking - Cracking WEP.avi 29 Mb
        IEFD ep. 1 - Network Hacking - Arp Poisoning.avi 59 Mb
        MarianG Wordpress Social Engineering.avi 5 Mb
        Patchy's Top 5 DOS Games.avi 337 Mb
        Patchy's Top 5 DOS Games_2.avi 337 Mb
        Round Robin - 1st Match.avi 179 Mb
        Round Robin - 2nd Match.avi 264 Mb
        Round Robin - 3rd Match.avi 216 Mb
        Round Robin - 4th Match.avi 112 Mb
        Round Robin - 5th Match.avi 128 Mb
        Round Robin - 6th Match.avi 200 Mb
        Round Robin - 7th Match.avi 187 Mb
        Tournament.avi 864 Mb
        Underground 02 - Metasploit Autopwn.avi 123 Mb
        Underground 03 - Application Patching.avi 14 Mb
        Underground 04 - Windows SMB Relay Exploit.avi 29 Mb
        Underground 05 - Password Phishing.avi 63 Mb
        Underground 06 - Combine Files.avi 18 Mb
        Underground 07 -Manipulating Windows User Accounts.avi 9 Mb
        Underground 08 - Trojan Basics.avi 45 Mb
        Underground 09 - Evilgrade.avi 32 Mb
        Underground 10 - Downfalls of Anti-Virus Software.avi 40 Mb
        Underground 11 - Downfalls of Anti-Virus Software Part 2.avi 156 Mb
        Underground 12 - Home Made Lock Picks.avi 56 Mb
        Underground 13 - Fix Google Mail Enumerator.avi 24 Mb
        Underground 14 - VMWare.avi 21 Mb
        Underground 15 - Bluetooth Hacking.avi 98 Mb
        Underground 16 - Windows Privilege Escalation.avi 25 Mb
        Underground 17 - Local File Inclusion.avi 22 Mb
        Underground 18 - Alternate Data Streams.avi 27 Mb
        Underground 19 - CSRF.avi 42 Mb
        Underground 20 - Intall Backtrack 3 on USB.avi 27 Mb
        Vblog - Arduino Arp Cop.avi 62 Mb
        Vblog - Beer Pong Table.avi 139 Mb
        Vblog - Bypass Cisco Clean Access & Cisco NAC Appliance.avi 28 Mb
        Vblog - DNS Spoof Virtual Hosts.avi 61 Mb
        Vblog - Deep Freeze.avi 55 Mb
        Vblog - Email Injection.avi 50 Mb
        Vblog - Extracting Database Information.avi 64 Mb
        Vblog - FPGA MD5 Cracker.avi 135 Mb
        Vblog - Install BT3.avi 34 Mb
        Vblog - My Computer.avi 146 Mb
        Vblog - Ping of Death.avi 72 Mb
        Vblog - Updates.avi 44 Mb